ผู้อำนวยการ

นายอรุณ วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

นายอรุณ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ (MOU)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%

ระหว่างโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า กับ - นายสถิรพงษ์ เกยานนท์
- นางสาวสายอรุณ ผิวเกลี้ยง
- นายโชติธน วัฒนะกิจ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ