ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียน
ร่วมประดิษฐ์กระทง แต่งกายชุดไทย
ในกิจกรรมวันลอยกระทง