โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นอนุบาล 2 เเละชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึง 16 พ.ค. 63