RSS
กีฬาสี

21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสีภายใน ( Sport Day ) กับโรงเรียนวัดสุคันธาวาส (กมลนาวิน)

เข้าค่ายลูกเสือพอเพียง

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกเสือ - เนตรนารี ได้อยู่ค่ายพักเเรม กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ค่ายลูกเสือพอเพียง โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฝ้ารองเท้า เเละการเเสดง

นักเรียนโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฝ้ารองเท้า เเละการเเสดงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน

วันเด็ก2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการเเสดงของนักเรียนชั้น อ.1 ถึง ป.6 จับฉลาก แจกรางวัล มอบของขวัญให้กับนักเรียนและเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีอุปการคุณจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้าขอขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

วันที่ 11-13 เดือนกันยายน 2562 นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จำนวน 12 รายการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครูเป็นผู้ฝึกซ้อมการเเข่งขัน เเละเป็นกำลังใจเเก่นักเรียน

 
Powered by Phoca Gallery