ผู้อำนวยการ

นายอรุณ วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

 

                                                               

 

 

โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า

เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทปราการ

โทร/โทรสาร 02-704-1209 e-mail : khlongchao @ gmail.com