โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า

เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทปราการ

โทร/โทรสาร 02-704-1209 e-mail : khlongchao @ gmail.com

 

 

การเดินทาง ไปโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า

 1.โดยรถส่วนตัว 

 - จากกรุงเทพฯวิ่งเส้นทางพิเศษศรีรัชและมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ออกทางถนนหลวงแพ่งมุ่งหน้าไปตามถนนเทพราช ลาดกระบัง        สุดเขตกรุงเทพฯ ข้ามสะพานคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โรงเรียนจะอยู่ด้านซ้าย รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร

 - จากฉะเชิงเทราวิ่งเส้นถนนทางหลวงหมายเลข 314 มุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ถึงแยกลาดกระบัง เลี้ยงขวาไปตามถนนเทพราช ลาดกระบัง กลับรถใต้สะพานคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โรงเรียนจะอยู่ด้านซ้าย รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร

2.รถโดยสารประจำทาง

 - รถสองแถวจะมีคิวรถออกจากคิงเพาเวอร์ สาขาบางบ่อ ไปตลาดหัวตะเข้ ลาดกระบัง ซึ่งใครที่เดินทางจากกทม.ขากลับจะผ่านโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้าให้ข้ามสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตแล้วลงเดินย้อนกลับมา

 - รถสองแถวจะมีคิวรถออกจากขนส่งฉะเชิงเทรา มุ่งหน้าไปตลาดหัวตะเข้ ลาดกระบัง ซึ่งใครที่เดินทางจากกทม.ก็สามารถขึ้นขากลับได้จะผ่านโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า โดยให้ลงรถก่อนข้ามสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต